• Slider1
 • Slider4
 • Slider2
 • Slider3

Doelwitte

Doelwit 1

Daaglikse Algemene Versorging: Sluit in:

 • Mediese en Tandeelkunde Versorging
 • Skolastiese Versorging
 • Geestelike en Opvoedkundige Versorging

Die volgende is ter sprake:
– Voedsel
– Skryfbehoeftes
– Tuiswerk en Studie Metodes
– Behuising
– Huisgodsdiens
– Higiene
– Katkisasie
– Skoolklere
– Kerkbesoek
– Geestesgesondheid
– Lewensvaardigheids Ontwikkeling
– Uitstappies
– Klere
– RemediĆ«ring
– Buitemuurse Aktiwiteite
– Skooltoere
– ens

Doelwit 2

Alternatiewe Versorging sluit aspekte in soos:

 • Vakansie en Naweek Ouers
 • Ervaring van gesonde huislike omgewing
 • Pleegsorgplasings

Doelwit 3

Opvoedkundige en Sielkundige Dienste en Assessering.

Sluit aspekte in soos:

 • Skolastiese vordering en Skoolgereedheid
 • Emosionele funksionering
 • Familie verhoudings
 • Selfbeeld bouprogramme
 • Vak belangstelling en Beroepskeuses

Doelwit 4

Holistiese Maatskaplike dienslewering

Sluit aspekte in soos:

 • Aanpassings Evaluasie
 • Individuele Ontwikkelingsprogram
 • Probleem Situasie Hantering
 • Terapie
 • Personeel Opleiding
 • Departementele Verslagdoening