• Slider1
  • Slider4
  • Slider2
  • Slider3

Meer Inligting

President Kruger Kinderhuis Pretoria is gestig in 1939 met die uitbreiding van die Kinderhuis op Reddersburg in 1961 en was vernoem na die destydse president van ZAR genaamd Paul Kruger.

Die Kinderhuise is gestig weens die nood wat geskep was deur die Anglo Boere Oorlog in 1899 – 1902. Kinders wat die konsentrasiekampe oorleef het, het geen heenkome gehad nie. Die depressie en droogte van die vroeë 1930’s wat veroorsaak het dat boere op plase nie langer kon voortgaan nie en na die stede verhuis het, het verder bygedra tot de nood van kinders sonder heenkome aangesien armoede geseëvier het. Hiermee saam was die Tweede Wêreld Oorlog ook ‘n bydraende faktor van die nood waarin kinders verkeer het. Hierdie skrikwekkende nood was deur die Gereformeerde Kerke geidentifiseer en ‘n Kinderhuis was tot stand gebring.

Op 11 Maart 1939 is die hoeksteen gelê van die Kinderhuis in Pretoria in Voortrekkersweg waarna die huis verskuif is in 1976 na 31ste laan Villieria, wat tans nog die woning is van 63 kinders. In September 1960 is die hoeksteen van die Kinderhuis in Reddersburg gelê waarna die gebou in gebruik geneem is in 1961.

Vandag bied ons Kinderhuise ‘n tuiste aan kinders uit getraumatiseerde omstandighede.

NPO Registrasie

Sien asseblief ons NPO Registrasie sertifikate vir beide kinderhuise:

NPO Sertifikaat Pretoria

NPO Sertifikaat Reddersburg

Registrasie Sertifikaat Pretoria

Registrasie Sertifikaat Reddersburg