• Slider1
 • Slider4
 • Slider2
 • Slider3

Versorger benodig in Reddersburg

Vakature vir Kinderversorger – President Kruger Kinderhuis Reddersburg

Posvereistes:

 • Toegewyde Christen
 • Graad 12
 • Geldige Rybewys
 • Egpare of enkellopendes
 • Liefde vir kinders – Vermoë om hul emosioneel te begelei en Christelike waardes te vestig.
 • Verkieslik met NACCW opleiding
 • Inwoning verpligtend
 • E-pos CV aan kantoor1.pkk@gmail.com of kontak Mnr D Noeth 051 5530086

Raak Betrokke

Wil jy betrokke raak in die versorging van ons kinders? Daar is vele maniere hetsy op finansiële gebied of selfs om van jou persoonlike tyd af te staan.

U betrokkenheid help ons om ons kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.

Maak ‘n Donasie

Ons is ‘n Artikel 21 Maatskappy en kwalifiseer as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (NPO). Dit maak ‘n belasting voordeel moontlik vir die Kinderhuis donateurs. Die Kinderhuis mag ‘n artikel 18A kwitansie (belastingsertifikaat) uitreik vir bona fide donasies, wat die gewer toelaat om sy/haar belasbare inkomste met tot 10% te verminder.

BANK BESONDERHEDE:
ABSA Bank
Ben Swartstraat Tak
Rekening nommer: 090340808
Verwysing: Naam en selfoonnommer