• Slider1
 • Slider4
 • Slider2
 • Slider3

WELKOM BY PRESIDENT KRUGER KINDERHUISE

President Kruger Kinderhuise is geregistreerde nie-winsgewende organisasies wat versorging bied aan hulpbehoewende kinders deur vir hulle ‘n gesonde en standvastige tuiste te bied waar hulle tot hul volle potensiaal kan ontwikkel.

Ons het twee Kinderhuise, een in Pretoria, Gauteng Provinsie en die ander in Reddersburg, Vrystaat Provinsie. Ons kinders word by ons geplaas deur ‘n hofbevel waarvan 90% uit getraumatiseerde huisomgewings kom.

Beide ons Kinderhuise is geregistreer om 63 kinders elk te huisves en die ouderdomme van ons kinders wissel van 2 – 18 jaar. Ons het ook ‘n nasorg program vir ons skoolverlaters wat tersiêre opleiding insluit asook plasing van kinders in geskikte werksomgewings.

 • IMG 1347 384 255 90
 • Reds (14) 384 255 90
 • Reds (12) 384 255 90
 • IMG 1404 384 255 90
 • IMG 1384 384 255 90
 • IMG 1394 384 255 90
 • IMG 1376 384 255 90
 • IMG 1359 384 255 90
 • 01 384 255 90

Nuusbrokkies / Kalender

Ons Doelwitte

Ons Doelwitte

Lees meer oor ons Daaglikse Doelwitte (kliek hier bo).

Raak Betrokke

Wil jy betrokke raak in die versorging van ons kinders? Daar is vele maniere hetsy op finansiële gebied of selfs om van jou persoonlike tyd af te staan.

U betrokkenheid help ons om ons kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.

Maak ‘n Donasie

Ons is ‘n Artikel 21 Maatskappy en kwalifiseer as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (NPO). Dit maak ‘n belasting voordeel moontlik vir die Kinderhuis donateurs. Die Kinderhuis mag ‘n artikel 18A kwitansie (belastingsertifikaat) uitreik vir bona fide donasies, wat die gewer toelaat om sy/haar belasbare inkomste met tot 10% te verminder.

BANK BESONDERHEDE:
ABSA Bank
Ben Swartstraat Tak
Rekening nommer: 090340808
Verwysing: Naam en selfoonnommer