• Slider1
  • Slider4
  • Slider2
  • Slider3

Versorgers

Ons Versorgers bied 24 uur versorging en is die ‘’moeders’’ van ons kinders. Hierdie dames sorg dat elke kind in ons sorg intensiewe aandag geniet rakende hul algemene , geestelike asook terapeutiese versorging.

Die Pretoria Kinderhuis het ses versorgers, 3 vir die seuns afdeling en 3 vir die dogters afdeling, waarvan daar ‘n matrone is vir elke afdeling. Elke afdeling word dan ook in drie verdeel wat +/- 11 tot 12 kinders, met verskillende ouderdomme, per versorger laat.  Die ses Versorgers los mekaar om die beurt af om seker te maak hul kry ‘n wel verdiende ruskans.

Ons Reddersburg Kinderhuis het vyf Versorgers, twee Versorgers vir die seuns afdeling en twee versorgers vir die dogters afdeling met een aflosversorger om die Versorgers ‘n blaaskans te gun. Ons afdelings in Reddersburg word verder herverdeel in senior en junior afdelings wat dan +/- 15 kinders per versorger laat.

Ons Versorgers is die oor wat nodig is na ‘n lang dag van skool of wanneer die wêreld se sorge net te veel raak. Hulle ondersteun ons kinders deur dik en dun en deel ook in hul vreugdes. Ons Versorgers is ook die ‘’moeders’’ wat neuse afvee in die wintertyd en sonroom smeer in die somerson tye.

Raak Betrokke

Wil jy betrokke raak in die versorging van ons kinders? Daar is vele maniere hetsy op finansiële gebied of selfs om van jou persoonlike tyd af te staan.

U betrokkenheid help ons om ons kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.

Maak ‘n Donasie

Ons is ‘n Artikel 21 Maatskappy en kwalifiseer as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (NPO). Dit maak ‘n belasting voordeel moontlik vir die Kinderhuis donateurs. Die Kinderhuis mag ‘n artikel 18A kwitansie (belastingsertifikaat) uitreik vir bona fide donasies, wat die gewer toelaat om sy/haar belasbare inkomste met tot 10% te verminder.

BANK BESONDERHEDE:
ABSA Bank
Ben Swartstraat Tak
Rekening nommer: 090340808
Verwysing: Naam en selfoonnommer